Privaatsust uudiskirja

Informatiivne dokument lähtudes Seadusandliku Dekreedi nr. 196 30. juuni 2003. a artikkel 13 eesmärgist

Kooskõlas Seadusandliku Dekreedi nr. 196 30. juuni 2003. (privaatsus poliitika) ja sellele järgnenud variatsioonidega, soovime Teid teavitada vajaliku informatsiooniga, mis puudutab Teie poolt avaldatud isiklike andmetega ümber käimist.

See privaatsus tingimuste informatsioon ei kehti teiste veebilehtedele, mis on ligipääsetavad läbi linkide Andmeid Kontrolliva juriidilise isiku veebilehe. Andmete Kontrollija ei ole mingil moel vastutav kolmanda osapoole veebilehtede eest. See privaatsuse avaldus esitatakse vastavuses Seadusandliku Dekreedi nr. 196 30. juuni 2003. a artikkel 13. - Isiku Andmete Kaitse Koodeks. Ühtlasi on see põhinev Soovitusele nr 2/2001, mis on vastu võetud Euroopa ametivõimude poolt isiku andmete kaitse tagamiseks, mis on osa Direktiivi 95/46/EC artikkel 29, avaldatud 17. mail 2001. a, identifitseerimaks teatud minimaalsed nõuded isikuandmete kogumiseks online keskkonnas aga eriti tegevuse meetodid ajastus ja informatsiooni iseloom, mida andmeid koguv ja kontrolliv osapool kasutajatele peab teada andma kui need veebileheküljele tulevad, sõltumata lehe külastamise eesmärgist.

Andmete “KONTROLLIJA”

Andmete “KONTROLLIJA”, vastavalt artiklile 28 of the Isiku Andmete Kaitse Koodeksis on Candy Hoover Group S.r.l. ühe aktsionäriga ettevõte, mille tegevust juhib ja koordineerib Candy S.p.A., registreeritud aadressiga: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Itaalia, ettevõtte kapitaliga € 30,000,000.00 (täielikult ette makstud),  Itaalia maksukoodi ja registreerimisnumbriga Monza e Brianza Ettevõtete Registris 04666310158, VAT  IT00786860966 e-mail: privacy@hoover.it

Andmete töötlemine

Personaalsed ja Isikuandmed. Isikuandmed, sealhulgas ükskõik milline isikuga seotud informatsioon, mille alusel on võimalik isikut identifitseerida (kasvõi kaudselt), viited mõnele muule informatsioonile, sealhulgas isikukood, identifitseeritavad andmed, mille abil saab isikut konkreetselt tuvastada )näiteks eesnimi, perekonnanimi, aadress, emaili aadress, telefoni number jne.) 

Andmete sirvimine

IT süsteemid ja tarkvara protseduurid, mida kasutatakse selle veebilehe töös nõuavad teatud isikuandmeid normaalse tegevuse käigus, mis on seotud Interneti andmeedastus ja andmeside protokollidega. See sisaldab infot, mida ei koguta, et tuvastada asjasse puutuvaid isikuid aga mis oma loomult võivad lubada isiku identifitseerimist läbi kolmanda osapoole kaudu informatsiooni töötlemise. IP aadressid ja domeeni nimed, mis lehe külastaja kasutab, kuuluvad sellesse kategooriasse aga ka URI (Uniform Resource Identifier) päringu allikad, päringu tegemise aeg, meetod mida kasutati päringu tegemiseks, vastusena saadud faili suurus, numbriline kood mis näitab serveri poolt päringule vastuse staatust (edukas, vigane jne.) ja teise parameetrid, mis on seotud operatsiooni süsteemiga ja kasutaja IT keskkonnaga. the numerical code indicating the status of the reply given by the server (success, error, etc.), and other parameters related to the operating system and to the user’s IT environment. Andmeid võidakse kasutata hüpoteetilisel juhul kui lehe vastu on toimunud küberrünnak.

Kasutaja poolt vabatahtlikult antud andmed

Valikuliselt ja vabatahtlikult e-maili saatmine sellel lehel näidatud aadressile või vastava vormi täitmine, sisaldab saatja e-maili aadressi kohta info küsimist, mis on vajalik vastamiseks, sama kehtib ka muude isiklike andmete puhul.

Spetsiifiline informatsioon

Selle veebilehe lehekülgedel võib olla spetsiifilist informatsioon, mis on seotud konkreetse teenuse või kasutaja või huvitatud osapoole poolt edastatud andmete töötlemisega.

Küpsised

Palun tutvuge küpsiste tingimustega alljärgneva lingi kaudu.

Andmete töötlemise eesmärk mille puhul on vajalik nõusolek (Artikkel 23 Seadusandlikus Dekreedis nr 196/2003). Andmed, mis on antud vabatahtlikult vormi täitmise või e-maili saatmise teel töödeldakse alljärgnevatel eesmärkidel: 

A) andmete töötlemine:

 • andmete kogumisvormide täitmine, et saada Candy Hoover Group Srl uudiskirja
 • seotud administratiivsed ja arvestuslikud tegevused

B) andmete töötlemine: (kuni katkestamiseni):

 • varasema nõusoleku saamisel, otseturunduseks, turu-uuringuteks või mõneks muuks äriline tegevus või otsemüük läbi e-mailide, telefaxi, MMS sõnumite või SMS sõnumite või muud tüüpi sõnumite aga ka tavakõned ja tavakirjad
 • informatiivne materjal kliendi rahulolu uurimiseks, kampaania, reklaami äriline materjal, mis on seotud Candy Hoover Group Srl tegevusega,

C) andmete töötlemine: (kuni katkestamiseni)

 •  varasema nõusoleku saamisel, otseturunduseks, turu-uuringuteks või mõneks muuks äriline tegevus võivaldkonnas, mis on seotud otsemüük läbi e-mailide, telefaxi, MMS sõnumite või SMS sõnumite või muud tüüpi sõnumite aga ka tavakõned ja tavakirjad;
 •  informatiivne materjal kliendi rahulolu uurimiseks, kampaania, reklaami äriline materjal, mis on seotud Candy Hoover Group Srl tegevusega, ja kolmandate osapoolt või teiste GIAS Srl. poolt kontrollitavate ettevõtete poolt, partnerid, kes oma tegevuses pakuvad finantsteenuseid ja/või tegutsevad valdkonnas, mis on seotud kodumasinatega. Täielik nimekiri Candy Gruppi kuuluvatest ettevõtetest on saadaval vastava palve saatmisel emailile privacy@hoover.it.

Töötlemismeetodid - säilitamine

Andmete töötlemine toimub nii automaatselt kui käsitsi vahenditega, mis garanteerivad maksimaalse andmete turvalisuse ja privaatsuse isikute poolt, kes on spestiaalselt selleks palgatud vastavalt artiklile 31 Seadusandlikus Dekreedis nr. 296/2003. Andmeid hoitakse kuni perioodi lõpuni, mis oli mõeldud andmete kogumise alguses seatud eesmärgi täitmiseni.

Kommunikatsioon ja andmete levitamine

Teie andmeid, mida töödeldakse ei levitata aga võidakse edasi saata ettevõtetele, kes on lepinguliselt seotud Candy Hoover Group Srl nii Euroopa Liidus kui väljaspool vastavalt artiklile 42 Seadusandlikus Dekreedis nr. 196/2003. Andmeid võidakse saata mitte Euroopa Liidu liikmesriikidele vastavalt artiklitele 43 ja 44(b) Seadusandlikus Dekreedis nr. 196/2003, lepinguliste kohustuste täitmiseks või sellega seotud põhjustel. Andmeid võidakse saata kolmandatele osapooltele, kes kuuluvad järgnevatesse kategooriatesse:

 • üksused, mis pakuvad IT alaseid teenuseid, mida Candy Hoover Group Srl kasutab ja telekommunikatsiooni võrgu haldus (sealhulgas e-mail); 

 • Candy Hoover Group Srl tegevusega, ja kolmandate osapoolt või teiste GIAS Srl. poolt kontrollitavate ettevõteted ja partnerid, kes oma tegevuses pakuvad finantsteenuseid ja/või tegutsevad valdkonnas, mis on seotud kodumasinatega. Täielik nimekiri Candy Gruppi kuuluvatest ettevõtetest on saadaval vastava palve saatmisel emailile  privacy@hoover.it;

 • konsultatsiooniga ja klienditeenindusega tegelevad ettevõtted; 

 • Ametivõimudele seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks ja avalike asutuste nõudmisel.

  Ülal mainitud ettevõted töötavad Andmete Kontrollija ülesandel või täiesti iseseisvalt ja sõltumata Andmete Kontrollija tegevusest. Nimekiri vastutajatest on pidevalt uuendatud ja kättesaadav Candy Hoover Group Srl peakontoris aadressil: via Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) ja nõudmisel aadressil : privacy@hoover.it

Andmete levitamise iseloom ja keeldumine

Välja arvatud lehekülgede sirvimisega seotud juhtudel on kasutaja vaba oma andmete avaldamises. Andmete kogumine punktis A) mainitud eesmärkidel on valikuline aga mitte kohustuslik. Iga keeldumine andmete edastamiseks teeb võimatuks punkti A) tegevuste läbi viimise näiteks päringule vastamine.

Andmete kogumine ja nende töötlemine punktis B) ja C) mainitud eesmärkidel on valikuline. Igasugune keeldumine punktis B) ja C) eesmärkide täitmisest ei too kaasa negatiivseid tagajärgi punktis A mainitud tegevuste täitmiseks.

Iesaistīto personu tiesības

Te võite kinnitada oma õigusi vastavalt Artiklitele  7, 8, 9 ja 10 Seadusandlikus Dekreedis nr. 196/2003, Andmete Kontrollijaga ühenduse võtmisel by aadressil: privacy@hoover.it. Teil on õigus saada kinnitust andmete olemasolu või puudumise kohta igal ajahetkel ning kinnitada andmete õigsust või paluda nende uuendamist (vastavalt Artiklile 7 Isiku Andmete Kaitse Koodeksis). 

Sama artikli järgselt on Teil õigus küsida tühistamist või kogutud andmete anonüümseks muutmist vastavalt seadustele aga ka kõigile muudele õigustatud põhjustele.

Kui Te võtate Kontrollijaga ühendust peaksite andma oma e-maili, nime, aadressi ja telefoni numbri, et oleks võimalik korrektselt menetleda Teie palvet.

Otseturunduse mitte saamiseks (e-mail, SMS, MMS, faks), on piisav saata e-mail privacy@hoover.it,

igal ajahetkel, teema nimega “cancellation of automated communication” või kasutades automaatse tühistamise süsteemi mõeldud e-kirjadele ja Teid eemaldatakse otseturunduse saajate hulgast.

Traditsioonilisemate otseturundus meetodite tühistamiseks (kõned, tavakirjad), on piisav saata e-mail  privacy@hoover.it, igal ajahetkel, teema nimega “cancellation of traditional communication” ja Teid eemaldatakse otseturunduse saajate hulgast.

Igat teist liiki otseturunduse saameise tühistamiseks on piisav saata e-mail privacy@hoover.it jigal ajahetkel, teema nimega “cancellation of traditional communication” ja Teid eemaldatakse otseturunduse saajate hulgast. .

Muudatused privaatsus tingimustes

Kontrollijal on õigus muuta, uuendada, lisada või eemaldada privaatsus tingimusi vastavalt parimale äranägemisele igal ajal. Muutmisega seotud isikud peavad muutustega olema kursis. Selle tagamiseks on ona privaatsus tingimuste juures viimase muutmise kuupäev.

Viimati muudetud: 03.07.2015