Privatumo politika

Gerbiamasis naudotojau,

šiame puslapyje rasite informaciją, kaip valdyti savo asmens duomenis šioje interneto svetainėje (toliau – Svetainė).

Šią informaciją pateikiame ne tik siekdami įgyvendinti įstatymus dėl asmens duomenų apsaugos pagal Reglamentą (ES) Nr. 2016/679 (toliau – Reglamentas), bet ir todėl, kad jūsų asmens duomenų apsauga yra ypač svarbi mūsų verslui. Be to, norime suteikti jums informaciją, kuri padės apsaugoti jūsų privatumą ir kontroliuoti, kaip naudojami duomenys Jums naršant mūsų svetainėje.

MŪSŲ BENDROVĖ

Svetainė ir joje teikiamos paslaugos priklauso „Candy Hoover Group S.r.l.“. Bendrovė tvarkys jūsų duomenis pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Toliau rasite mūsų kontaktus.

Duomenų valdytojas ir duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų valdytojas, t. y. asmuo, priimantis sprendimus dėl tvarkymo metodų ir tikslų, yra „Candy Hoover Group S.r.l.“, kurio registruotoji buveinė yra Via Comolli, 16 – 20861 Brugherio (MB), ir administracinė buveinė yra Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Italijoje, kodas Moncos ir Briancos juridinių asmenų registre 04666310158, PVM kodas 00786860965 (toliau – CHG).

Duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP) atsako už Reglamento nuostatų vykdymą tvarkant asmens duomenis.

Galite kreiptis į DAP šiuo el. pašto adresu  data.protection@candy-group.com

arba paštu:

„Candy Hoover Group S.r.l.“

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy (Italija)

For the attention of Data Protection Officer.

KURIE DUOMENYS TVARKOMI?]

Naudodami Svetainę, galite naudoti siūlomas paslaugas, prašyti pagalbos ir palaikomųjų paslaugų, todėl CHG tvarko kai kuriuos jūsų duomenis. Toliau rasite visą informaciją.

Asmens duomenų tipas ir šaltinis

Kai lankotės Svetainėje, ieškote informacijos ar pildote formas, pavyzdžiui, prašydami pagalbos arba norėdami gauti komercinę informaciją, galime tvarkyti tokius asmens duomenis (t. y. su identifikuotu arba galimu identifikuoti asmeniu susijusius duomenis):

 1. duomenis, kuriuos pateikiate pildydami formas internetu arba, kai taikoma, nurodote tuomet, kai Jums yra teikiama pagalba telefonu, pavyzdžiui, prašydami pagalbos, įskaitant identifikavimo duomenis (vardą ir pavardę), kontaktinius duomenis (el. paštą, fiksuotojo ir mobiliojo ryšio telefono numerius), gyvenamosios vietos adresą, informaciją apie įsigytus produktus (pirkimo datą, produkto kodą ir produktų liniją, produkto kainą ir kt.) ir prašomos pagalbos tipą (įskaitant informaciją užklausos duomenų eilutėje);
 2. duomenis, kuriuos surenkame jums naršant svetainėje (naršymo duomenis), pavyzdžiui, IP adresą arba prašomų resursų URI (universaliojo ištekliaus identifikatoriaus) adresą, užklausos laiką, užklausos siuntimo serveriui metodą, atsakymo formos dimensijas, skaitmeninį kodą, atitinkantį serverio siųstą atsakymą (OK, klaida ir kt.), ir kitus naudotojo OS parametrus bei kompiuterinio tvarkymo aplinką. Tokios informacijos perdavimas yra besąlygiškas naudojant internetinės komunikacijos protokolus. Informacija nerenkama siekiant susieti ją su susijusiomis identifikuotosiomis šalimis, tačiau dėl savo pobūdžio tvarkymas ir susiejimas su trečiųjų šalių duomenimis leidžia nustatyti naudotoją.  Duomenys gali būti naudojami patvirtinant atsakomybę kompiuterinio nusikaltimo prieš Svetainę atvejais.

KODĖL TVARKOMI DUOMENYS?]

Jūsų asmens duomenis naudoti būtina tam, kad saugiai galėtumėte naudoti Svetainę, gauti su produktu susijusią pagalbą ir paslaugas, registruoti įrenginį, administruoti savo užklausas ir bendrauti dėl paslaugų.

Mums svarbu daugiau žinoti apie savo naudotojus ir kaip mūsų paslaugos naudojamos tam kad galėtumėme jums ir kitiems naudotojams pasiūlyti saugias ir rinkos lūkesčius atitinkančias paslaugas. Dėl to taip pat galime analizuoti apibendrintus duomenis ir, gavę jūsų sutikimą, naudoti šią informaciją, kad su jumis susisiektume ir pasiūlytume „Candy“ grupės ar mūsų partnerių produktų ir paslaugų, kurios, mūsų manymu, gali jus sudominti. Toliau rasite visą informaciją.

Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenys tvarkomi tokiais tikslais:

 1. kad galėtumėte saugiai naršyti Svetainėje ir pagerinti naršymo patirtį;
 2. kad galėtume atsakyti į jūsų užklausas dėl pagalbos, susijusios su buitinių prietaisų veikimu, naudojimu ar priežiūra, arba atsakyti į klausimus dėl paslaugų ir produktų. Jei prašome užpildyti ir atsiųsti mums užklausos formą, nepamirškite, kad žvaigždute pažymėtuose laukeliuose įrašyti duomenys yra būtini, nes negalėsime vykdyti užklausos, jei nepateiksite šios informacijos. Galime rinkti ir tvarkyti šiuos duomenis be jūsų sutikimo, nes jie būtini prašomai paslaugai suteikti;
 3. kad galėtume leisti jums registruoti savo įrenginį ir pasinaudoti papildomomis garantijomis, gauti prietaiso atnaujinimus ir komunikaciją apie paslaugas; gauti savo informaciją ir duomenis apie prietaisą, kreiptis dėl pagalbos. Jei prašome užpildyti ir atsiųsti mums užklausos formą, nepamirškite, kad žvaigždute pažymėtuose laukeliuose įrašyti duomenys yra būtini, nes negalėsime vykdyti užklausos, jei nepateiksite šios informacijos. Galime rinkti ir tvarkyti šiuos duomenis be jūsų sutikimo, nes jie būtini prašomai paslaugai suteikti;
 4. kad galėtumėte gauti mūsų naujienlaiškius, jei juos užsisakėte. Šiuo atveju duomenis tvarkyti būtina dėl pačios paslaugos teikimo;
 5. kad galėtumėte gauti CHG ir galbūt kitų „Candy“ grupės bendrovių produktų komercinę ir reklaminę informaciją automatinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, SMS, taip pat telefonu, dalyvauti rinkos tyrimuose ir apklausose, vertinančiose klientų pasitenkinimą produktais ir suteikta pagalba, kad galėtume kviesti jus į CHG organizuojamus renginius ir iniciatyvas. Dėl to reikia jūsų sutikimo, nes jis tampa teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu. Nebent išreiškiate nesutikimą pirmiau nurodytais adresais, norime būti tikri, kad siunčiame tik jums įdomią informaciją, todėl teiksime jums tik tokius pasiūlymus ir informaciją, kuri atitinka jūsų profilį, prioritetus, yra susieta su užregistruotais produktais ar naudojamomis paslaugomus. Nepamirškite, kad nedavę sutikimo ar nepateikę reikalingų duomenų, galite toliau naudoti mūsų paslaugas, tačiau negausite komercinės ir reklaminės informacijos apie mūsų produktus;
 6. kad galėtume analizuoti jūsų veiksmus Svetainėje, įskaitant kitose CHG ar trečiųjų šalių svetainėse naudotojų sekimo priemonėmis sukauptų duomenų naudojimą, kaip nurodyta mūsų slapukų politikoje, kurią galima rasti šioje nuorodoje [http://www.hoover-baltics.com/lt_LT/cookie-politika];
 7. kad galėtumėte gauti komercinę ir reklaminę informaciją iš mūsų verslo partnerių, teikiančių pagalbą ir draudimo produktus (pvz., garantijos pratęsimas mokant dalimis, draudimo sutartys), jų rinkodaros veiklai, taip pat pagal jūsų pasirinkimus ir įsigytus produktus. Dėl to reikia jūsų sutikimo, nes jis tampa teisiniu duomenų tvarkymo pagrindu. Nepamirškite, kad nedavę sutikimo ar nepateikę reikalingų duomenų, galite toliau naudoti mūsų paslaugas.

KAIP TVARKOMI JŪSŲ DUOMENYS?]

Mes tvarkysime jūsų duomenis naudodami įrašymo, išrinkimo, analizės ir archyvavimo priemones, apsaugotas sistemomis, kurių apsauga atitinka verslo standartų reikalavimus. Mes tvarkome ir saugome jūsų duomenis tik tiek, kiek reikia pirmiau išvardytai veiklai, ir įdiegiame techninius organizacinius sprendimus, leidžiančius panaikinti duomenis, atlikus tokius veiksmus. Toliau rasite visą informaciją.

Tvarkymo metodai

Jūsų duomenis kompiuterinėmis sistemomis ir analizės priemonėmis tvarkys įgalioti ir CHG išmokyti darbuotojai. Mes imamės priemonių siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinami galiojančiuose asmens duomenų apsaugos įstatymuose (įskaitant Reglamentą) numatyti sąžiningumo, teisėtumo ir skaidrumo principai, apsaugodami jūsų duomenis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, kurios garantuoja tinkamą apsaugą nuo duomenų praradimo, netinkamo naudojimo ir piktnaudžiavimo, taip pat neteisėto jūsų duomenų gavimo. Taip pat galime naudoti elektroninės komunikacijos kanalus (el. paštą, tiesioginių pranešimų sistemas), telefoną (skambučius, tekstines žinutes ir kt.) ir paštą.

Duomenų saugojimas

Jūsų duomenys bus saugomi griežtai tik tiek, kiek reikia įgyvendinti tikslą, kuriam duomenys buvo surinkti, o civiliniams procesams – iki 10 metų. Profiliavimo duomenys, jei tokių būtų, bus saugomi ne ilgiau kaip 2 metus.

Jei užsisakėte naujienlaiškius arba sutikote gauti komercinę informaciją, galite bet kada pareikalauti nutraukti tokias paslaugas, parašydami mums toliau nurodytais adresais. Šiuo atveju jūsų duomenys bus ir toliau saugomi jūsų prašomoms kitoms paslaugoms teikti (pvz., registruoti produktą garantijai, kai taikoma, kreiptis dėl pagalbos ir kt.). Jei sutikote gauti komercinę informaciją, taip pat galite bet kada paprieštarauti teikiamų pasiūlymų profiliavimui ir suasmeninimui, kaip nurodyta toliau.

KAM ATSKLEIDŽIAMI DUOMENYS?

Užtikrindama tinkamą Svetainės veikimą ir norėdama jums pasiūlyti paslaugų, CHG dirba su trečiųjų šalių tiekėjais. Tiekėjų prieiga prie jūsų duomenų griežtai reglamentuojama konkrečiomis sutartimis, ribojančiomis duomenų naudojimą iki tvarkymo, kuris yra būtinas Svetainės veikimui užtikrinti ir joje siūlomoms paslaugoms suteikti pagal mūsų nurodymus. Šie subjektai yra duomenų tvarkytojai (toliau – Duomenų tvarkytojai) ir jiems gali tekti atsakyti tiesiogiai, jei jie tvarko duomenis ne pagal gautus nurodymus.

Apskritai CHG saugo duomenis Italijoje arba Europos Sąjungoje, tačiau kai kuriuos duomenis gali tvarkyti už ES ribų esantys tiekėjai. Tokiais atvejais CHG sudaro specialias sutartis, įpareigojančias tiekėją užtikrinti ne tik pirmiau nurodytas garantijas, bet ir papildomas Reglamente numatytas garantijas (pvz., sudaromos Europos Komisijos patvirtintos sutartys pagal Reglamentą). 

Toliau rasite visą informaciją

Duomenų perdavimas ir atskleidimas

Nepažeidžiant įstatymais numatytų duomenų perdavimo reikalavimų, jūsų duomenys gali būti perduoti įgaliotiesiems tinkamai informuotiems ir paruoštiems CHG darbuotojams arba trečiųjų šalių Duomenų tvarkytojų, dirbančių CHG vardu ir pagal CHG nurodymus, įskaitant buitinių prietaisų iki parduodant ir pardavus techninę priežiūrą teikiančias bendroves, personalui.

Tais atvejais, kai kreipiatės pagalbos, jūsų duomenys bus tvarkomi Duomenų valdytojų - „Candy“ grupės bendrovių, siūlančių paslaugas jūsų šalyje. Tokios bendrovės gali gauti informaciją apie praneštus produktų sutrikimus ir anomalijas.

Be to, dėl specifinių reikalavimų, susijusių su CHG ir (arba) jos tiekėjų serverių buvimo vieta, paslaugoms teikti (įskaitant pagalbą telefonu ir prieglobos paslaugas) CHG taip pat pasitelkia kaip Duomenų tvarkytojus tiekėjus už Europos Sąjungos ribų. Tokiais atvejais CHG įsipareigoja užtikrinti atitinkamą apsaugos ir saugumo lygį, įskaitant sudarydama sutartis su tiekėjais arba sudarydama standartines sutartines nuostatas. Dėl CRM registruotų duomenų konkretus tiekėjas atitinka Privatumo skydo reikalavimus.

Vykdant įprastą verslo veiklą jūsų duomenys gali būti atskleisti specialistams, konsultavimo įmonėms ar kitiems asmenims, kurie yra nepriklausomi Duomenų valdytojai.

Be to, jei sutinkate, jūsų duomenys gali būti atskleisti kitoms šalims kaip nepriklausomiems Duomenų valdytojams, įskaitant CHG verslo partnerius, teikiančius pagalbą ir draudimo produktus (pvz., garantijos pratęsimas mokant dalimis, draudimo sutartys), jų rinkodaros veiklai arba aptarnavimo paslaugoms teikti.

Jei sutinkate, kad jūsų duomenys būtų naudojami rinkodarai, juos gali tvarkyti rinkodaros agentūros ar kitos įmonės Duomenų tvarkytojos, siųsdamos naujienlaiškius ar verslo informaciją elektroniniu paštu, tiesioginės rinkodaros tikslais, rinkos tyrimams ar kitai reklaminei veiklai, pavyzdžiui, konkursams ir renginiams, per kuriuos laimimi prizai.

Galiausiai, jei CHG dalyvauja verslo sandoriuose, įskaitant netipinius sandorius, duomenys gali būti atskleisti asmenims, dalyvaujantiems tokiuose sandoriuose, ir CHG talkinantiems specialistams ar kitiems asmenims, dalyvaujantiems tokiuose sandoriuose, jei toks atskleidimas reikalingas atitinkamiems vertinimams atlikti.

Daugiau informacijos apie jūsų duomenis CHG vardu tvarkančius Duomenų tvarkytojus galite gauti parašydami CHG biurui ir adresuodami laišką DAP arba šiais elektroninio pašto adresais data.protection@candy-group.com.

KOKIAS TEISES JUMS SUTEIKIA ĮSTATYMAI IR KAIP JAS GALIMA ĮGYVENDINTI?

Įstatymai jums suteikia teisę kontroliuoti, kaip tvarkomi jūsų duomenys, ir, jei reikia, apriboti duomenų naudojimą. Galite įgyvendinti šias teises bet kada ir nemokamai, kreipdamiesi į mūsų Bendrovę ir parašydami jai pirmiau nurodytais adresais. CHG padarys viską, kad lengvai galėtumėte pasinaudoti savo teisėmis.

Toliau rasite visą informaciją

Duomenų subjektų teisės

Pagal Reglamento 15–21 straipsnių nuostatas turite teisę:

 • gauti savo duomenų egzistavimo patvirtinimą, sužinoti duomenų turinį ir gauti jų kopiją (teisė gauti duomenis);
 • atnaujinti, keisti ir (arba) taisyti asmens duomenis (teisė taisyti);
 • reikalauti panaikinti arba apriboti asmens duomenų tvarkymą Reglamente nustatytais atvejais, įskaitant, kai duomenys buvo tvarkomi nesilaikant įstatymų arba jei duomenis saugoti nebūtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti ar tvarkomi kitaip (teisė atšaukti ir apriboti tvarkymą);
 • bet kada atšaukti sutikimą, jei jis duotas, nepažeidžiant pagal sutikimą iki atšaukiant tvarkomų domenų teisėtumo (teisė atšaukti sutikimą);
 • tiek, kiek numato Reglamentas, gauti savo pateiktus asmens duomenis sustruktūrintus įprastai naudojamoje ir techninėmis priemonėmis įskaitomoje formoje ir pareikalauti, kad tokie duomenys būtų perduoti kitam Duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • prieštarauti duomenų tvarkymui Reglamente numatytais atvejais (teisė paprieštarauti).

Informuojame, kad jūsų prašymams pašalinti duomenis galioja teisės aktuose numatyti įsipareigojimai dėl dokumentų saugojimo.

Norėdami pasinaudoti savo teise, bet kada rašykite data.protection@candy-group.com arba kreipkitės

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

For the attention of Data Protection Officer (DPO).

Kreipdamiesi į mus, turite nurodyti vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą, pašto adresą ir (arba) telefono numerį (-ius), kad tinkamai galėtume sureaguoti į jūsų prašymą.

Jei manote, kad jūsų duomenys tvarkomi pažeidžiant įstatymus arba kelia abejonių jų naudojimas, galite skųstis priežiūros institucijai šalyje, kurioje gyvenate arba kurioje, kaip teigiama, įvyko pažeidimas.

Kita informacija – nuorodos

Svetainėje taip pat yra nuorodų į kitų šalių svetaines, todėl prašome susipažinti su jų privatumo politika ir sužinoti, kam ir kaip jūsų duomenys tvarkomi per tas svetaines.

Privatumo politikos atnaujinimas

Ši privatumo politika gali būti po kiek laiko atnaujinta, todėl politikos apačioje CHG nurodys pastarojo atnaujinimo datą.

Naujausia versija 27/03/2019