GARANTIJAS NOTEIKUM

 

1. Garantija ir derīga Baltijas valstīs 24 mēnešus pēc Candy and Hoover iekārtas pirkuma datuma, izņemot barošanas blokiem un baterijām, kam Galvotājs dod garantiju tikai 6 mēneši. Garantijas tiesības tiek piešķirtas fiziskai personai, turpmāk tekstā Klientam, kura ir iegādājusies preces mērķiem, kas tieši nav saistīti ar savu uzņēmējdarbību vai profesiju.


2. Garantijas laikā atklāts defekts, kas radies ražotāja vainas dēļ, dēļ kura iekārta vairs nav lietojama, tiks novērsts bez maksas tuvākajā servisa centrā. Remonts tiks veikts pēc iespējas īsākā laikā, nepārsniedzot 30 darba dienas no datuma, kad tika pieprasīts pakalpojums:

A) Mazās ierīces, piemēram, putekļu sūcēji, tvaika gludekļi, mikroviļņu krāsnis, tvaika slotas utt. klientam jānogādā servisa centrā kopā ar garantijas karti un pirkuma apliecinājumu. 

B) Lielās iekārtas nav jāpiegādā servisa centrā. Tās tiks remontētas Klienta atrašanās vietā datumā un laikā, par ko abas puses būs vienojušās (Klientam uzrādot pirkuma apliecinājumu un garantijas karti). Ja remonts tomēr būs jāveic servisa centrā, tad servisa pārstāvis veiks iekārtas transportu.


3. Remontdarbi un rezerves daļu maiņa nepagarina garantijas periodu.


4. Klients zaudē garantijas tiesības, ja 2 mēnešu laikā no dienas, kad iekārta sabojājusies, Klients par to neinformē Galvotāju.


5. Klientam ir tiesības saņemt jaunu ierīci, ja esošajai tiek konstatēts nenovēršams ražošanas defekts (nepieciešams pilnvarota servisa centra apstiprinājums).


6. Nomaiņa tiks veikta tirdzniecības vietā, kur ierīce ir iegādāta, vai pilnvarotā servisa centrā. Ievērojot iepriekš minēto, ierīcei jābūt aizvērtai, saslēgtai transportēšanai ar oriģinālajiem stiprinājumiem, piegādātai ar garantijas karti, lietotāja rokasgrāmatu un pirkuma apliecinājumu.


7. Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju un tikai individuālā mājsaimniecībā. Galvotājs nav atbildīgs par defektiem, kas rodas dēļ nepareizas uzglabāšanas vai izmantošanas, vai neautorizētu personu remonta.


8. Garantija nesedz:
A) Mehāniski un ķīmiski bojājumi, piemēram, skrambas, grūti noņemami netīrumi, nodilums no uzrakstiem un marķējumiem;
B) Elektriskie drošinātāji, spuldzes, taustiņi, pogas, plastmasa, emaljas, stikla un gumijas daļas;
C) Zaudējumi, kas rodas dēļ nepareizas vai nesaderīgas uzstādīšanas vai apkopes instrukciju neievērošanas, kā arī defekti, kas rodas, lietojot neatbilstošus palīgmateriālus, piemēram, mazgāšanas un skalošanas pulverus, atjaunojošo sāli, skalošanas līdzekļus, tīrīšanas un aizsarglīdzekļus, somas, putekļusūcēju filtrus;
D) Papildus aprīkojums – materiāli, kas pakļauti normālam nolietojumam, papildus caurules un pagarinājumi, sprauslas, sukas, filtri;
E) Zaudējumi, kas radušies pēc pārdošanas dēļ nelaimes gadījumiem vai citiem gadījumiem, par ko Galvotājs vai pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību, piemēram, transporta bojājumi, mehāniski bojājumi, ārēju spēku izraisīti bojājumi, piemēram, elektriskā sprieguma triecieni, ugunsgrēks, plūdi, ķīmiskas vielas, nepareiza ventilācija un citi, kas ir ārpus Galvotāja kontroles.


9. Garantijas saistības neattiecas uz darbībām, kas, saskaņā ar lietošanas instrukciju, būtu jāveic Klientam, piemēram, transportēšanas drošības stiprinājumu noņemšana, iekārtu uzstādīšana, elektroinstalācijas sagatavošana.


10. Iekārtu uzstādīšanu, kas prasa speciālus elektriskus vai gāzes savienojumus, piemēram, elektroinstalācija, gāzes plītis, keramiskās plīts virsmas utt., drīkst veikt tikai kvalificēti darbinieki. Aizsardzības ķēdes elektroinstalācijas savienošana un efektivitātes pārbaude vai gāzes iekārtas hermētiskuma pārbaude pēc ierīces montāžas ir jāapstiprina garantijas kartē, pretējā gadījumā garantija tiek zaudēta. Šīs darbības tiek veiktas kā daļa no maksas pakalpojuma.


11. Garantija ir spēkā tikai ar pirkuma apliecinājumu rēķina, kases čeka vai pirkuma līguma veidā ar pilnu produkta nosaukumam norādītu tā. UZMANĪBU: Preču zīmes plāksnes bojājums vai noņemšana no ierīces var rezultēties ar garantijas neatzīšanu.


12. Vadības kontrole un pielāgošana pēc uzstādīšanas un durvju atvēršanas virziena maiņa ledusskapjiem netiek uzskatīta pamatu remonta veikšanai.


13. Pārdoto preču garantija neizslēdz, neierobežo un neaptur pircēja tiesības, kas izriet no neatbilstībām ar precēm pirkuma līgumā.