PRIVĀTUMA JAUNUMU SAŅEMŠANA

Informācija par personas datu apstrādi -  informatīvais dokuments saskaņā ar likumdošanas dekrētu Nr. 196 13. pantu 2003. gada 30. jūnijā.

Saskaņā ar likumdošanas dekrētu Nr. 196 2003. gada 30. jūnijā (Privātuma noteikumi) un turpmākajām variācijām mēs vēlētos sniegt Jums nepieciešamo informāciju par Jūsu norādīto personas datu apstrādi.

Šis privātuma nolikums nav attiecināms uz citām tīmekļa vietnēm, kurās Jūs varat nonākt, izmantojot mūsu lapas saites uz citām vietnēm. Mūsu domēna pārvaldība nav nekādā veidā uzskatāma par atbildīgu par šīm trešo pušu tīmekļa vietnēm. Šis ir privātuma nolikums sastādīts saskaņā ar likumdošanas dekrēta Nr. 196/2003 13. pantu - Personas datu aizsardzības kodekss. Privātuma nolikums ir arī balstīts uz Ieteikumiem Nr. 2/2001, ko pieņēmušas Eiropas institūcijas attiecībā uz personas datu aizsardzību, kas ir daļa no darba grupas, kas izveidota saskaņā ar 29. pantu direktīvā 95/46 / EK, 2001. gada 17. maijā, lai noteiktu minimālās prasības attiecībā uz personas datu vākšanu tiešsaistē, un, jo īpaši, par metodēm, laiku un informācijas raksturu, ko apstrādes veicējam vajadzētu sniegt lietotājiem, kad tie pieslēdzas tīmekļa vietnēm, neatkarīgi no šīs pieslēgšanās mērķiem.

Datu turētājs

"Datu turētājs” saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības kodeksa  28. pantu ir Candy Hoover Group SIA ar vienīgo akcionāru, uzņēmumu vadība un koordinācija Candy SIA, juridiskā adrese: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Itālijā, uzņēmuma kapitāls € 30,000,000.00 pilnībā apmaksāts, Itālijas nodokļu maksātāja kods un reģistrācijas numurs Monza e Brianza uzņēmumu reģistrā 04666310158, PVN IT00786860965 - e-pasts: privacy@hoover.it

Datu apstrādes vieta

Metodes, kas saistītas ar pakalpojumiem šajā tīmekļa vietnē (kas fiziski atrodas pie trešajām pusēm), arī tiek pārvaldītas galvenajā datu turētāja ofisā, un ar tām strādā tikai personāls, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi vai citas trešās personas, kas nolīgtas vietnes lapu uzturēšanai vai pārbūvei.

Apstrādājamie dati

Personas un identifikācijas dati. Personas dati, tai skaitā jebkura informācija, kas saistīta ar fizisku personu, identificētu vai identificējamu, pat netieši, ar atsauci uz jebkuru citu informāciju, tostarp personas kodu; Identifikācijas dati, personas dati, kas ļauj tieši identificēt attiecīgās personas (piemēram, vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numuru, utt.)

Datu pārlūkošana

IT sistēmu un programmatūras procedūras, ko izmanto šī mājas lapa, iegūst konkrētus personas datus normālas savas funkcionēšanas laikā, kuru pārraide ir iesaistīta interneta saziņas protokolu darbībā. Tas ietver informāciju, kas netiek iegūta, lai to sasaistītu ar attiecīgajām noteiktām personām, bet, kas pēc savas būtības ļauj identificēt lietotājus, izmantojot apstrādi un datus, kas pieder trešajām personām. Lietotāju IP adreses vai datoru domēna vārdi, kas piekļūst vietnei, iekrīt šajā datu kategorijā, kā arī URI (Vienotais resursa identifikators) no pieprasītajiem resursiem, pieprasījuma ilgums, izmantotā metode, lai nosūtītu pieprasījumu uz serveri, faila izmērs, kas iegūts kā atbilde, ciparu kods, kas norāda servera sniegtās atbildes statusu (veiksmīgs, kļūdains, u.c.), kā arī citi parametri, kas saistīti ar operētājsistēmu un lietotāja IT vidi. Dati var tikt izmantoti, lai noskaidrotu atbildību iespējamos datoru noziegumu gadījumos, kas veikti pret vietni.

Lietotāju sniegtie dati brīvprātīgā kārtā

Izvēlētā brīvprātīga e-pastu sūtīšana uz šajā vietnē redzamajiem e-pastiem un/vai datu aizpildīšana ievades formās, ietver tālāku sūtītāja adreses saglabāšanu, kas ir nepieciešama, lai atbildētu uz jebkuriem lietotāja pieprasījumiem. Tas pats attiecas arī uz visu pārējo iesniegto personas informāciju.

 

Dažādās tīmekļa lapas vietās var tikt parādīta dažāda specifiska informācija sakarā ar konkrētiem pakalpojumiem vai datu apstrādi, ko lietotājs vai attiecīgā persona iesniedz.

Sīkdatnes

Lūdzu, skatīt sīkdatņu noteikumus sekojošajā saitē.

Nolūki datu apstrādei, par kuriem tiek dota piekrišana, ja pieprasīta (23. pants no likumdošanas dekrēta 196/03). Brīvprātīgi sniegtie dati, aizpildot iesnieguma veidlapas un/vai nosūtot tos pa e-pastu, var tikt pakļauti apstrādei attiecībā uz šādiem mērķiem:

A) datu apstrāde saistībā ar:

 • aizpildīšanu datu vākšanas veidlapās, lai saņemtu jaunumus no Candy Hoover Group SIA ar vienīgo akcionāru; - saistītajām administratīvajām un grāmatvedības darbībām.

B) datu apstrāde (kamēr nav iebildumu): 

 • saskaņā ar iepriekšēju piekrišanu, tiešā mārketinga aktivitātēm, tirgus izpētei vai citām komerciālas pētniecības un tiešās pārdošanas darbībām, lai saņemtu
 • ar automatizētiem rīkiem, e-pastus, faksus, MMS ziņojumus (Multimedia Messaging Service) vai īsziņas (Short Message Service) vai cita veida ziņojumus, kā arī pa tālruni ar operatoru un papīra pastu - informatīvu materiālu ar mērķi izmērīt klientu apmierinātības līmeni, reklamēt, veicināt tirdzniecību, vai materiālu par pasākumiem un iniciatīvām Candy Hoover Group SIA
 •  ar vienīgo akcionāru.

C) datu apstrāde (kamēr nav iebildumu):

 • saskaņā ar iepriekšēju piekrišanu, tiešā mārketinga aktivitātēm, tirgus izpētei vai citām komerciālas pētniecības un tiešās pārdošanas darbībām, lai saņemtu
 • ar automatizētiem rīkiem, e-pastus, faksus, MMS ziņojumus (Multimedia Messaging Service) vai īsziņas (Short Message Service) vai cita veida ziņojumus, kā arī pa tālruni ar operatoru un papīra pastu - informatīvu materiālu ar mērķi izmērīt klientu apmierinātības līmeni, reklamēt, veicināt tirdzniecību, vai materiālu par pasākumiem un iniciatīvām Candy Hoover Group SIA
 • ar vienīgo akcionāru kompānijās un trešo personu vai saistīto uzņēmumu kopīgā kontrolē es. GIAS SIA, partneru, piederošiem pie kategorijas, kas darbojas ar finanšu pakalpojumiem un/vai kas darbojas nozarēs, kas ražo preces, kas saistīti ar iegādāto ierīci. Pilns uzņēmumu saraksts, kas pieder grupai tiek sniegts pēc pieprasījuma uz e-pastu  privacy@hoover.it.

Apstrādes metodes - glabāšana

Apstrādes var tikt veikta automātiski un manuāli, ar līdzekļiem un rīkiem, kuru mērķis ir nodrošināt maksimālu drošību un privātumu. To veic īpaši šim nolūkam norīkots personas atbilstoši 31. pantam likumdošanas dekrētā 196/03. Dati tiek saglabāti uz laiku, kas nepārsniedz to lietošanas mērķiem nepieciešamo.

Saziņas un izplatīšanas loks

Jūsu dati, kas ir pakļauti apstrādei, netiks izplatīti un var tikt nosūtīti uzņēmumiem, kas līgumiski saistīti ar Candy Hoover Group SIA - ar vienīgo akcionāru, ārzemēs, un Eiropas Savienībā, ievērojot 42. pantu likumdošanas dekrētā Nr. 196/2003. Personas dati var tikt nosūtīti uz ārvalstīm, kas nav ES dalībvalstis apjomā, kas paredzēts pantos Nr. 43. un 44.(b) dekrētā 196/2003, lai izpildītu līgumsaistības vai saistītiem mērķiem. Datus var nosūtīt trešajām personām, kas pieder pie šādām kategorijām:

 • uzņēmumi, kas sniedz IT atbalstu sistēmai, ko lieto Candy Hoover Group SIA  (ar vienīgo akcionāru), un sniedz pakalpojumus saistībā ar telekomunikāciju tīklu pārvaldību (ieskaitot e-pastu);

 • uzņēmumi no Candy Hoover Group SIA - ar vienīgo akcionāru un trešo personu vai saistīto uzņēmumu kopīgā kontrolē es. GIAS SIA, partneru, piederošiem pie kategorijas, kas darbojas ar finanšu pakalpojumiem un/vai kas darbojas nozarēs, kas ražo preces, kas saistīti ar iegādāto ierīci. Pilns uzņēmumu saraksts, kas pieder grupai tiek sniegts pēc pieprasījuma uz e-pastu privacy@hoover.it;

 • biroji vai uzņēmumi, kas ir daļa no palīdzības vai konsultāciju sniegšanas funkcijas;

 • kompetentas iestādes juridisku saistību un/vai ar valsts iestāžu noteikumu izpildei, pēc pieprasījuma.

 • Struktūras, kas pieder pie iepriekšminētajām kategorijām, veic “Datu turētāja” funkcijas vai strādā pilnīgi neatkarīgi kā atsevišķi datu turētāji. Šo atbildīgo saraksts tiek pastāvīgi atjaunināts un darīts pieejams galvenajā Candy Hoover Group SIA - ar vienīgo akcionāru birojā, adresē Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) un pēc pieprasījuma privacy@hoover.it

Datu sniegšanas atļaujas un atteikumi

Izņemot gadījumus, kas attiecas uz datu pārlūkošanu, lietotājs var brīvi sniegt personas datus. Datu sniegšana minētajiem nolūkiem punktā A) nav obligāta, bet ir nepieciešama. Jebkurš atteikums sniegt vajadzīgos datus attiecībā uz punktu A) nozīmē, ka nebūs iespējams veikt darbības, kas ir cieši saistītas un nepieciešamas, lai iegūtu, piemēram, to, kas ir pieprasīts, vai lai izmantotu datu turētāja pakalpojumus. Datu sniegšana un piekrišana tās apstrādei mērķiem, kas minēti punktos B) un C) nav obligāta. Jebkurš atteikums sniegt vajadzīgos datus attiecībā uz punktu B) un C) nerada nekādas negatīvas sekas attiecībā uz punktā A) minētajām lietām.

Iesaistīto personu tiesības

Jūs varat aizstāvēt savas tiesības, kā noteikts ar 7., 8., 9. un 10. pantiem likumdošanas dekrētā Nr. 196 2003. gada 30. jūnijā, sazinoties ar datu turētāju, Candy Hoover Group SIA pa e-pastu uz privacy@hoover.it.

Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par datu esamību vai neesamību jebkurā brīdī, un uzzināt to saturu un izcelsmi, lai pārbaudītu to precizitāti vai pieprasīt to precizēšanu vai atjaunināšanu, vai labošanu (7. pants no Personu datu aizsardzības kodeksa).

Saskaņā ar to pašu pantu, Jums ir tiesības pieprasīt datu atcelšanu, pārveidošanu anonīmā formā vai apstrādes apturēšanu likuma pārkāpuma gadījumā, kā arī iebilst pret to izmantošanu jebkādā veidā likumīgu iemeslu dēļ.

Kad jūs sazināties ar datu turētāju, jums vajadzētu sniegt savu e-pasta adresi, vārdu, adresi un/vai telefona numurus, lai varētu pareizi apstrādāt Jūsu pieprasījumu.

Lai vairs nesaņemtu tiešo pārdošanas informāciju (e-pasts, SMS, MMS, fakss), tad ir pietiekami tikai nosūtīt e-pastu uz  privacy@hoover.it, jebkurā laikā ar tematu "automatizētās komunikācijas atcelšana" vai izmantot mūsu automātiskās atcelšanas sistēmas, kas paredzētas tikai e-pastiem, un Jūs vairs netiksit traucēts.

Lai vairs nesaņemtu ierasto marketinga informāciju (operatora zvani, papīra pastu), tad ir pietiekami tikai nosūtīt e-pastu uz privacy@hoover.it, jebkurā laikā ar tematu "tradicionālās komunikācijas atcelšana ", un Jūs vairs netiksit traucēts.

Grozījumi nolikumā par konfidencialitāti

Datu turētājs patur tiesības grozīt, atjaunināt, papildināt vai dzēst daļu šī konfidencialitātes nolikuma pēc saviem ieskatiem un jebkurā laikā. Attiecīgajai personai ir pienākums pārbaudīt jebkurus grozījumus laiku pa laikam. Lai atvieglotu šādas pārbaudes, privātuma paziņojumā norāda pēdējo atjauninājuma datumu.

Atjaunināšanas datums: 03.07.2015