Konfidencialitātes politika

Cien. lietotāj!

Šajā lapā ir sniegta informācija par to, kā pārvaldīt savus personas datus šajā  vietnē (turpmāk tekstā – “Vietne”).

Šī informācija tiek nodrošināta, lai ievērotu Regulā (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā –“Regula”) noteikto tiesisko pienākumu attiecībā uz personas datu aizsardzību. Turklāt personas datu aizsardzība tiek uzskatīta par mūsu uzņēmuma pamatvērtību. Mēs vēlamies jums nodrošināt visu informāciju, kas jums var būt noderīga savas datu konfidencialitātes aizsardzībā un datu izmantošanas pārvaldībā, kad izmantojat mūsu Vietni.

 MŪSU UZŅĒMUMS

Vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus nodrošina uzņēmums “Candy Hoover Group S.r.l.”. Šis uzņēmums jūsu datus apstrādās saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Mūsu kontaktinformācija ir sniegta tālāk.

Datu pārzinis un datu aizsardzības speciālists

Datu pārzinis, t. i., persona, kura pieņem lēmumus saistībā ar apstrādes metodēm un nolūku, ir uzņēmums “Candy Hoover Group S.r.l.”, kura juridiskā adrese ir Via Comolli, 16 – 20861 Brugherio (MB), un faktiskā adrese ir Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Itālija, IR kods/Moncas un Briancas uzņēmumu reģistra Nr. 04666310158, PVN Nr. 00786860965 (turpmāk tekstā – “CHG”).

Datu aizsardzības speciālists (turpmāk tekstā – “DAS”) ir atbildīgs par to, lai uzņēmumā CHG tiktu nodrošināta atbilstība Regulas prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Saziņai ar uzņēmuma DAS varat izmantot tālāk norādīto e-pastu data.protection@candy-group.com vai pasta adresi.

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

Datu aizsardzības speciālistam

APSTRĀDĀJAMIE DATI

Kad apmeklējat Vietni, izmantojat tajā piedāvātos pakalpojumus, lūdzat palīdzību un atbalstu, uzņēmums CHG apstrādā daļu jūsu personas datu. Tālāk ir sniegta visa nepieciešamā informācija.

Personas datu veids un iegūšanas avots

Kad apmeklējat Vietni, meklējat tās saturu vai aizpildiet tiešsaistes veidlapas, piemēram, iesniedzat palīdzības pieprasījumu, kā arī ja piekrītat saņemt komerciālus paziņojumus, mēs varam apstrādāt šādus personas datus (t. i., datus, kuri ir saistīti ar identificētu vai identificējamu personu):

 1. datus, ko ievadījāt tiešsaistes veidlapās vai, iespējams, sniedzāt pa tālruni sniegtās palīdzības laikā, piemēram, lai pieprasītu palīdzību, tostarp personas datus (vārdu un uzvārdu), kontaktinformāciju (e-pasta adresi, fiksēto un mobilo tālruņa numuru), dzīves vietas adresi, informāciju par iegādātajiem produktiem (pirkuma datums, produkta kods, līnija, cena u. c.) un datus par to, kāda veida palīdzību pieprasījāt (tostarp informāciju, ko ievadījāt laukā, kas paredzēts informācijai par pieprasījumu);
 2. datus, ko mēs vācam laikā, kad jūs pārlūkojat Vietni (pārlūkošanas dati), piemēram, nepieciešamo avotu IP adrese vai URI (Uniform Resource Identifier – vienotais resursu identifikators) adreses, pieprasījuma iesniegšanas laiku, metodi, kas tika izmantota pieprasījuma nosūtīšanai uz serveri, atbildes faila lielumu, skaitlisko kodu, kas atbilst servera nosūtītajai atbildei (piemēram, Labi, kļūda u. c.) un citus parametrus saistībā ar lietotāja operētājsistēmu un datora apstrādes vidi. Šādas informācijas nosūtīšana ir netieša interneta saziņas protokolu izmantošana. Minētās informācijas vākšanas nolūks nav saistīts ar saistīto personu identificēšanu, tomēr atbilstoši tās būtībai, apstrādājot to un saistot ar datiem, ko glabā trešās puses, šī informācija var ļaut identificēt lietotājus. Dati var tikt izmantoti, lai noteiktu atbildību gadījumā, ja tīmekļa vietnē tiek izdarīti datornoziegumi.

DATU APSTRĀDES NOLŪKS

Jūsu personas datus ir nepieciešams izmantot tādēļ, lai jūs varētu droši lietot šo tīmekļa vietni, saņemt palīdzību saistībā ar produktu vai ar attiecīgo produktu saistītajiem pakalpojumiem, reģistrētu jūsu izmantoto ierīci, apstrādātu jebkādus turpmākos pieprasījumus un saņemtu ziņojumus saistībā ar pakalpojumu.

Mums ir svarīgi uzzināt vairāk par to, kā tiek izmantoti mūsu pakalpojumi, un izzināt mūsu Vietnes lietotājus, lai piedāvātu jums un citiem lietotājiem pakalpojumus, kas kļūst arvien drošāki un atbilst tirgus prasībām. Tādēļ dati var tikt analizēti arī apkopotā veidā. Ar jūsu piekrišanu šī informācija var tikt izmantota, lai sazinātos ar jums un ieteiktu Candy Group vai mūsu darījuma partneru produktus vai pakalpojumus, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt. Tālāk ir sniegta visa nepieciešamā informācija.

Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats

Jūsu personas datu apstrādes nolūki:

 1. lai jūs varētu droši pārlūkot Vietni un lai uzlabotu pārlūkošanas pieredzi;
 2. lai mēs atbildētu uz jūsu palīdzības pieprasījumu saistībā ar sadzīves tehnikas darbību, lietošanu un apkopi vai atbildētu uz jūsu jautājumiem par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Ja pirms pieprasījuma iesniegšanas lūdzam aizpildīt veidlapu, ņemiet vērā, ka ar zvaigznīti atzīmētajos laukos ievadītie dati mums ir nepieciešami. Ja mēs nesaņemsim šo informāciju, mēs nevarēsim apstrādāt vai izpildīt pieprasījumu. Mēs varam vākt un apstrādāt šos datus bez jūsu piekrišanas, jo mums ir nepieciešams jums nodrošināt jūsu pieprasīto pakalpojumu;
 3. lai jūs varētu reģistrēt savu iekārtu un iegūt jebkādas papildu garantijas, saņemt jaunumus par savu iekārtu un pakalpojumiem, piekļūt savai un savas iekārtas informācijai un pieprasīt palīdzības pakalpojumus. Ja pirms pieprasījuma iesniegšanas lūdzam aizpildīt veidlapu, ņemiet vērā, ka ar zvaigznīti atzīmētajos laukos ievadītie dati mums ir nepieciešami. Ja mēs nesaņemsim šo informāciju, mēs nevarēsim apstrādāt vai izpildīt pieprasījumu. Mēs varam vākt un apstrādāt šos datus bez jūsu piekrišanas, jo mums ir nepieciešams jums nodrošināt jūsu pieprasīto pakalpojumu;
 4. lai jūs saņemtu mūsu biļetenu, ja abonējat šo pakalpojumu. Šajā gadījumā datu apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu jums pakalpojumu;
 5. lai jūs saņemtu komerciālus un reklāmas paziņojumus, izmantojot automatizētos līdzekļus, piemēram, e-pasta ziņojumus un īsziņas, kā arī tālruņa zvanus, ko veic CHG produktu operators un, iespējams, arī citi Candy Group uzņēmumi. Lai jūs piedalītos tirgus pētījumos un aptaujās, kas tiek rīkotas ar nolūku noskaidrot klientu apmierinātību attiecībā uz saņemtajiem produktiem un palīdzību. Lai jūs aicinātu piedalīties CHG rīkotajās programmās un pasākumos. Šim nolūkam ir nepieciešama jūsu piekrišana, kas līdz ar to ir apstrādes juridiskais pamats. Ja vien no jums nav ticis saņemts atteikums saziņai uz iepriekš norādītajām adresēm, mēs vēlamies nosūtīt jums saistošus paziņojumus. Informācija par akcijām vai īpašiem piedāvājumiem jums tiks nosūtīta, ņemot vērā jūsu profila datus, jūsu intereses, reģistrētos produktus un izmantotos pakalpojumus. Ņemiet vērā! Ja jūs nesniegsiet piekrišanu vai neiesniegsiet iepriekš minētajiem nolūkiem nepieciešamos datus, jūs jebkurā gadījumā varēsiet turpināt pilnībā un brīvi izmantot mūsu pakalpojumus, tomēr jūs nesaņemsiet mūsu komerciālos un reklāmas paziņojumus saistībā ar mūsu produktiem;
 6. lai analizētu, kā jūs izmantojat Vietni, tostarp, apkopojot datus no citām CHG vietnēm vai trešajām pusēm un izmantojot lietotāju darbību izsekošanas rīkus, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā, kas pieejama šajā saitē: [http://www.hoover-baltics.com/lt_LT/cookie-politika];
 7. lai jūs saņemtu komerciālus un reklāmas paziņojumus no mūsu darījuma partneriem, kuri darbojas apdrošināšanas produktu konsultāciju un nodrošināšanas jomā (piemēram, garantijas pagarinājums, ko var apmaksāt pa daļām, apdrošināšanas polise), saistībā ar viņu mārketinga aktivitātēm. Šādi paziņojumi jums tiks sūtīti, arī ņemot vērā jūsu intereses un iegādātos produktus. Šim nolūkam ir nepieciešama jūsu piekrišana, kas līdz ar to ir apstrādes juridiskais pamats. Ņemiet vērā! Ja jūs nesniegsiet piekrišanu vai neiesniegsiet iepriekš minētajiem nolūkiem nepieciešamos datus, jūs jebkurā gadījumā varēsiet turpināt brīvi izmantot mūsu pakalpojumus.

DATU APSTRĀDES METODES

Jūsu dati galvenokārt tiks apstrādāti, izmantojot reģistrēšanas, ieguves, analīzes un arhivēšanas rīkus, kuros tiek nodrošināta aizsardzība ar drošības sistēmām, kas atbilst nozares standartiem. Jūsu dati tiks apstrādāti un glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai mēs varētu īstenot iepriekš minētās darbības. Kad iepriekš minētās darbības tiks pabeigtas, mēs izmantosim tehniski organizatoriskus risinājumus šo datu dzēšanai. Tālāk ir sniegta visa nepieciešamā informācija.

Apstrādes metodes

Jūsu datus apstrādās pilnvaroti un CHG apmācīti darbinieki, galvenokārt izmantojot datorsistēmas un analīzes rīkus. Mēs nodrošinām taisnīguma, tiesiskuma un pārredzamības principu ievērošanu, ko paredz piemērojamie tiesību akti attiecībā uz personas datu aizsardzību (tostarp Regula). Mēs aizsargājam jūsu konfidencialitāti, izmantojot tehniskus un organizatoriskus drošības līdzekļus, kas nodrošina pietiekamu drošības līmeni, lai nepieļautu datu zudumu, ļaunprātīgu un neatbilstošu izmantošanu, kā arī nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem. Mēs varam izmantot arī ciparu saziņas kanālus (e-pastu, tūlītējās ziņojumapmaiņas sistēmas utt.) un tālruni (zvani, īsziņas utt.), kā arī pastu.

Datu glabāšana

Jūsu dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai īstenotu nolūkus, kādiem tie tika vākti, kā arī civiliem mērķiem, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Profilēšanas dati, ja tādi būs, tiks saglabāti ne ilgāk kā 2 gadus.

Ja abonējāt biļetenu vai piekritāt saņemt mūsu komerciālos paziņojumus, jebkurā laikā varat pieprasīt atcelt šos abonementus, rakstot uz tālāk norādītajām adresēm. Tādā gadījumā jūsu dati tiks glabāti tikai tādēļ, lai turpinātu sniegt jums citus jūsu pieprasītos pakalpojumus (piemēram, produkta reģistrāciju attiecīgajai garantijai, ja tas nepieciešams, palīdzības pieprasījumus utt.). Tāpat, ja piekritāt saņemt mūsu komerciālos paziņojumus, jebkurā brīdī varat lūgt mainīt piedāvājumu profilu un personalizēšanu, kā norādīts tālāk.

DATU IZPAUŠANA

Lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un sniegtu tajā piedāvātos pakalpojumus, uzņēmums CHG izmanto trešo pušu piegādātājus. Šo piegādātāju piekļuvi jūsu datiem regulē attiecīgie līgumi, saskaņā ar kuriem šos datus drīkst apstrādāt tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Vietnes darbību un sniegtu tajā pieejamos pakalpojumus, un atbilstoši mūsu norādījumiem. Šīs organizācijas darbojas kā datu pārziņi (turpmāk tekstā – “Datu apstrādātāji”), un uzņemas vienpusēju atbildību par datu apstrādi, neievērojot saņemtos norādījumus.

Uzņēmums CHG glabā datus Itālijā vai Eiropas Savienībā, tomēr daļu datu var apstrādāt piegādātāji, kuri atrodas ārpus Eiropas Savienības. Šādos gadījumos uzņēmums CHG noslēdz īpašus līgumus, kas piegādātājam uzliek par pienākumu nodrošināt ne tikai iepriekš minētās garantijas, bet arī Regulā paredzētās papildu garantijas (piemēram, Eiropas Komisijas apstiprinātu līgumu saskaņā ar Regulas prasībām). 

Tālāk ir sniegta visa nepieciešamā informācija.

Datu paziņošana un izpaušana

Neskarot tiesību aktos paredzēto paziņošanu, jūsu dati var tikt izpausti pienācīgi informētiem un apmācītiem pilnvarotiem uzņēmuma CHG darbiniekiem vai trešo pušu darbiniekiem, kuri uzņēmuma CHG vārdā un saskaņā ar uzņēmuma norādījumiem darbojas kā datu apstrādātāji, tostarp uzņēmumiem, kas sniedz sadzīves tehnikas pirmspārdošanas un pēcpārdošanas pakalpojumus.

Ja tiks iesniegts palīdzības pieprasījums, jūsu datu pārzinis būs kāds no Candy Group uzņēmumiem jūsu valstī, kurš nodrošina šo pakalpojumu un kuram ir tiesības piekļūt informācijai par produktiem konstatētajiem defektiem vai darbības traucējumiem.

Turklāt attiecībā uz īpašām prasībām saistībā ar uzņēmuma CHG un/vai tā piegādātāju serveru atrašanās vietu, uzņēmums CHG pakalpojumu sniegšanai (tostarp atbalsta pakalpojumiem pa tālruni un tīmekļa mitināšanas pakalpojumiem) izmanto arī piegādātājus – kā datu apstrādātājus –, kuri atrodas trešajās valstīs ārpus Eiropas Savienības. Šādos gadījumos uzņēmums CHG apņemas nodrošināt pietiekamu aizsardzības un drošības līmeni, tostarp, izmantojot līgumus, kuros tiek iekļautas līguma standartklauzulas. Attiecībā uz CRM (Customer Relationship Management – klientu attiecību pārvaldība) sistēmā reģistrētajiem datiem, attiecīgais piegādātājs rīkojas saskaņā ar privātuma vairogu (Privacy Shield).

Parastās saimnieciskās darbības ietvaros jūsu dati var tikt izpausti speciālistiem, kuri sniedz konsultāciju pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām un kuri rīkojas kā neatkarīgi datu pārziņi.

Turklāt ar jūsu piekrišanu jūsu dati var tikt izpausti citām pusēm, kuras rīkojas kā neatkarīgi datu pārziņi, tostarp uzņēmuma CHG darījuma partneriem, kuri darbojas apdrošināšanas produktu konsultāciju un nodrošināšanas jomā  (piemēram, garantijas pagarinājums, ko var apmaksāt pa daļām, apdrošināšanas polise), ar nolūku sniegt viņu mārketinga aktivitātes vai pakalpojumus.

Ja jūs piekritīsiet datu apstrādei mārketinga nolūkos, jūsu datus var apstrādāt arī mārketinga aģentūras vai citi uzņēmumi, piemēram, datu apstrādātāji, lai pārvaldītu un piegādātu biļetenus un uzņēmējdarbības informāciju pa e-pastu, veiktu tiešā mārketinga, tirgus izpētes vai citas ar reklāmu saistītas aktivitātes, piemēram, rīkotu konkursus un apbalvošanas pasākumus.

Visbeidzot, ja uzņēmums CHG veic korporatīvos darījumus, tostarp ārkārtas darījumus, dati var tikt izpausti personām, kuras ir iesaistītas šajos darījumos, speciālistiem, kuri darbojas uzņēmuma CHG interesēs, vai citām personām, kuras ir iesaistītas šajos darījumos, ja tas ir nepieciešams attiecīgo novērtējumu veikšanai.

Lai uzzinātu plašāku informāciju par datu apstrādātājiem, kuri uzņēmuma CHG vārdā veic jūsu datu apstrādi, sūtiet pieprasījumu uz uzņēmuma CHG pasta adresi, ar norādi “for the attention of the DPO” (DAS ievērībai), vai uz šādu e-pasta adresi data.protection@candy-group.com.

JŪSU LIKUMĪGĀS TIESĪBAS UN TO IZMANTOŠANA

Saskaņā ar likumu jums ir tiesības kontrolēt to, kādā veidā jūsu dati tiek apstrādāti, kā arī, ja nepieciešams, noteikt ierobežojumus jūsu datu izmantošanai. Iepriekš minētās tiesības varat izmantot jebkurā laikā un bez maksas, sazinoties ar mūsu uzņēmumu, izmantojot iepriekš minētās adreses. Uzņēmums CHG darīs visu nepieciešamo, lai jūs varētu izmantot savas tiesības.

Tālāk ir sniegta visa nepieciešamā informācija.

Datu subjektu tiesības

Saskaņā ar Regulas 15.–21. pantu, Jums ir šādas tiesības:

 • saņemt apstiprinājumu par savu personas datu esamību, piekļūt saviem datiem un iegūt to kopiju (tiesības uz piekļuvi);
 • atjaunināt, modificēt un/vai labot savus personas datus (tiesības uz labošanu);
 • pieprasīt personas datu apstrādes anulēšanu vai ierobežošanu Regulā paredzētajos gadījumos, tostarp gadījumā, ja dati tika apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, vai ja nav nepieciešams glabāt datus saistībā ar nolūkiem, kādiem dati tika vākti vai citādi apstrādāti (tiesības uz anulēšanu un ierobežošanu);
 • atsaukt piekrišanu, ja tāda tika sniegta, jebkurā laikā un neskarot apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu, kas tika sniegta pirms atsaukšanas (tiesības uz piekrišanas atsaukšanu);
 • ievērojot Regulas prasības, saņemt jūsu sniegto datu kopiju visbiežāk izmantotā strukturētā formātā, ko var nolasīt automātiskā ierīce, un pieprasīt, lai šādi dati tiktu nosūtīti citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams (tiesības uz datu pārnesamību);
 • iebilst pret apstrādi Regulā paredzētajos gadījumos (tiesības uz iebildumu izteikšanu).

 

Ņemiet vērā! Uz datu dzēšanas pieprasījumiem ir piemērojami spēkā esošie tiesību akti attiecībā uz dokumentu glabāšanu.

Lai izmantotu savas tiesības, jebkurā laikā varat nosūtīt e-pasta ziņojumu uz e-pasta adresi  data.protection@candy-group.com or write to

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

Datu aizsardzības speciālistam (DAS)

Lai mēs atbilstoši apstrādātu jūsu pieprasījumu, vēstulē ir jānorāda savs vārds un uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese un/vai tālruņa numurs(-ri).

Ja uzskatāt, ka jūsu dati tika apstrādāti, neievērojot tiesību aktu prasības, vai jums ir iebildumi saistībā ar to izmantošanu, varat iesniegt sūdzību tās dalībvalsts uzraudzības iestādei, kurā dzīvojat vai strādājat vai kurā noticis iespējamais pārkāpums. Latvijā par datu aizsardzību kompetentā institūcija ir Datu valsts inspekcija.

Papildinformācija – saites

Vietnē ir iekļautas saites uz trešo pušu vietnēm. Lai uzzinātu, kā un kādiem nolūkiem jūsu dati tiks apstrādāti šajās vietnēs, ieteicams izlasīt šo vietņu konfidencialitātes politiku.

Konfidencialitātes politikas grozīšana

Laiku pa laikam šī konfidencialitātes politika var tikt grozīta, tādēļ politikas beigās uzņēmums CHG norādīs pēdējās grozīšanas datumu.

Pēdējoreiz grozīts: 27/03/2019